Rozmiar czcionki:
AAA
Szukaj  
Jesteś tutaj: Start Informacje Ogłoszenia o wykazie i spisie inwentarza

Ogłoszenia o wykazie i spisie inwentarza

Dodano: 2015-11-23 07:53:57             Zmodyfikowano: 2018-08-17 07:51:10
Rejestr zmian
Sygn. akt I Ns 273/18                               Data 7 sierpnia 2018
O G Ł O S Z E N I E
                            Sąd Rejonowy w Brzegu I Wydział Cywilny zawiadamia, że dnia  26 lipca 2018 roku zostało wydane postanowienie  o sporządzeniu spisu inwentarza  po :
Tomaszu Małanicz   , zmarłym dnia 26.03.2008 roku w Brzegu ostatnio zamieszkałym w   Brzegu.
W związku z powyższym Sąd poucza, że osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c (ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.
 
Sygn. akt I Ns 251/18                                     Data 8 sierpnia 2018
O G ŁO S Z E N I E
                            Sąd Rejonowy w Brzegu I Wydział Cywilny zawiadamia, że dnia  26 lipca 2018 roku zostało wydane postanowienie  o sporządzeniu spisu inwentarza  po :
Andrzeju Czopik ( s. Wiktora i Ireny) , zmarłym dnia 29.09.2010 r. , PESEL 67071400014
ostatnio zamieszkałym w  ul. Dzierżonia 28/5 Brzeg
                            W związku z powyższym Sąd poucza, że osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c (ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.
 
Sygn. akt I Ns 252/18                                     Data 6 sierpnia 2018
O G Ł O S Z E N I E
                            Sąd Rejonowy w Brzegu I Wydział Cywilny zawiadamia, że dnia  26 lipca 2018 roku zostało wydane postanowienie  o sporządzeniu spisu inwentarza  po :
Gustawie Kozioł , zmarłym dnia 13.08.2013 roku
ostatnio zamieszkałym w   Brzegu, ul. Reja 5a/1
                            W związku z powyższym Sąd poucza, że osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c (ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.
 
Sygn. akt I Ns 299/18                                     Data 6 sierpnia 2018
O G Ł O S Z E N I E
                            Sąd Rejonowy w Brzegu I Wydział Cywilny zawiadamia, że dnia  26 lipca 2018 roku zostało wydane postanowienie  o sporządzeniu spisu inwentarza  po :
Marii Floreckiej zd. Bednarczyk ( c. Józefa i Ludwiki)  , zmarłej dnia 19.05.2016 roku
ostatnio zamieszkałej w   Brzeg ul. Długa 19/5.
                            W związku z powyższym Sąd poucza, że osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c (ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.
 
Sygn. akt I Ns 232/18                                     Data 20 lipca 2018
O G ŁO S Z E N I E
                             Sąd Rejonowy w Brzegu I Wydział Cywilny zawiadamia, że dnia 5 lipca 2018 roku zostało wydane postanowienie  o sporządzeniu spisu inwentarza  po : Andrzeju Wodiany, zmarłym dnia 14 grudnia 2017 roku, PESEL 50082916096 ostatnio zamieszkałym w  Brzeg ul. Młynarska 2/4.
                             W związku z powyższym Sąd poucza, że osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c (ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.
 
Sygn. akt I Ns 241/18                                    Dnia 29 czerwca 2018 roku
O G Ł O S Z E N I E
W trybie art. 6363§ 3 k.p.c. Sąd Rejonowy w Brzegu ogłasza, że w dniu  29 maja 2018 roku został złożony przez  Jolanta Marciniak wykaz inwentarza dotyczący spadkodawcy Bronisławy Portała  ,  PESEL: 44022907844 , ostatni adres zamieszkania : Brzeg ul. Nysańska 11/2, zmarła w dniu 10 czerwca 2014roku  w Brzegu.
                                                                       POUCZENIE
1. Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni (art. 6381 § 3 pkt. 1 kpc).
2. Na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobierrcą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzycuela mającego pismeny dowód należności przeciwko spadkodawcy, Sąd spadku wydaje postanowienie osporządzeniu spisu inwentarza (art. 637 §1 kpc w zw. z art. 6381 § 3 pkt. 2 kpc).
3. Osoby wymieniony w pkt. 2 (art. 637 §1 kpc) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty nbależące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.
 
 
Sygn. akt I Ns 208/18                               Data 25 czerwca 2018
O G ŁO S Z E N I E
                             Sąd Rejonowy w Brzegu I Wydział Cywilny zawiadamia, że dnia  19 czerwca 2018 roku zostało wydane postanowienie  o sporządzeniu spisu inwentarza  po : Stanisławie Mazepa
, zmarłym dnia 6 maja 2016 roku , data urodzenia 04.05.1953 r. ostatnio zamieszkałym w   Brzeg ul.  Piłsudskiego 22/3.
                            W związku z powyższym Sąd poucza, że osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c (ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.
 
 
Sygn. akt I Ns 207/18                                     Data 26 czerwca 2018
O G ł O S Z E N I E
                            Sąd Rejonowy w Brzegu I Wydział Cywilny zawiadamia, że dnia 19 czerwca 2018r. zostało wydane postanowienie  o sporządzeniu spisu inwentarza  po  : Jadwdze Lib
  zmarłej  dnia 25 września 2013 roku,  data urodzenia 12/10/1948r.
 ostatnio zamieszkała  w Brzegu ul. Jana Pawła II 21/6         
                             W związku z powyższym Sąd poucza, że osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c (ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.
 
Sygn. akt I Ns 403/17                                  Data 14 czerwca 2018
O G ł O S Z E N I E
                             Sąd Rejonowy w Brzegu I Wydział Cywilny zawiadamia, że dnia 20.04.2018 r. zostało wydane postanowienie o uzupełnieniu spisu inwentarza  po :
Arkadiuszu Majerczyk PESEL: 60030605172, zmarłym dnia 08.05.2012 r. w Brzegu
ostatni adres zamieszkania spadkodawcy ul. Ofiar Katynia 4/2, 49-300 Brzeg
            W związku z powyższym Sąd poucza, że osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c (ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.
 
 
Sygn. akt I Ns 130/18                                     Data 16 maja 2018                         
O G Ł O S Z E N I E
                             Sąd Rejonowy w Brzegu I Wydział Cywilny zawiadamia, że dnia  7 maja 2018 roku zostało wydane postanowienie  o sporządzeniu spisu inwentarza  po : Janinie Wanio
 zmarłej dnia 27 marca 2013 roku, ostatnio zamieszkałej w  Brzegu, ul. Sucharskiego 6/3     ,
                             W związku z powyższym Sąd poucza, że osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c (ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.
 
 
Sygn. akt I Ns 129/18                                     Data 16 maja 2018                   
O G ŁO S Z E N I E
                            Sąd Rejonowy w Brzegu I Wydział Cywilny zawiadamia, że dnia  7 maja 2018 roku zostało wydane postanowienie  o sporządzeniu spisu inwentarza  po : Bartoszu Wyrwas
 zmarłym dnia 11 października 2015 roku,
 ostatnio zamieszkałym w   Brzeg, ul. Zamkowa 5/2
             W związku z powyższym Sąd poucza, że osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c (ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza
 
Sygn. akt I Ns 154/18                                     Data 11 maja 2018
 
O G Ł O S Z E N I E
 
                            Sąd Rejonowy w Brzegu I Wydział Cywilny zawiadamia, że dnia  18 kwietnia 2018 roku zostało wydane postanowienie  o sporządzeniu spisu inwentarza  po : Józefie Bajsarowicz
, zmarłej dnia 28 sierpnia 2016 roku
ostatnio zamieszkałej w Błotach.
                            W związku z powyższym Sąd poucza, że osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c (ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.
 
Sygn. akt I Ns 139/18                                     Data 9 maja 2018
                         
O G ł O S Z E N I E
 
Sąd Rejonowy w Brzegu I Wydział Cywilny zawiadamia, że dnia  18 kwietnia 2018r. 
zostało wydane postanowienie  o sporządzeniu spisu inwentarza  po :Tadeuszu Żymańczuk
zmarłym dnia 26 czerwca 2016r.  data urodzenia 10-02-1939 r.
ostatnio zamieszkałym w   Brzegu 49-300 ul. Konopnickiej 27b/30      ,
                            W związku z powyższym Sąd poucza, że osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c (ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.
 
Sygn. akt I Ns 137/18                               Data 9 maja 2018
 
O G Ł O S Z E N I E
 
                            Sąd Rejonowy w Brzegu I Wydział Cywilny zawiadamia, że dnia  18 kwietnia 2018 roku zostało wydane postanowienie  o sporządzeniu spisu inwentarza  po :
Marcinie Hasior , zmarłym dnia 5 stycznia 2016 roku , data urodzenia: 24.07.1980 r.
ostatnio zamieszkałym w 49-300 Brzeg, ul. Chrobrego 28/1
                            W związku z powyższym Sąd poucza, że osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c (ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.
 
Sygn. akt I Ns 138/18                                     Data 9 maja 2018
 O G Ł O S Z E N I E
                             Sąd Rejonowy w Brzegu I Wydział Cywilny zawiadamia, że dnia  18 kwietnia 2018 roku zostało wydane postanowienie  o sporządzeniu spisu inwentarza  po : Januszu Nowickim
 
  , zmarłym dnia 2 listopada 2014 roku, data urodzenia: 22.05.1954 r.
ostatnio zamieszkałym w   49-300 Brzeg, ul.Ofiar Katynia 51/15
 
                            W związku z powyższym Sąd poucza, że osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c (ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.
 
Sygn. akt I Ns 139/18                                     Data 9 maja 2018
 
O G ł O S Z E N I E
 
Sąd Rejonowy w Brzegu I Wydział Cywilny zawiadamia, że dnia  18 kwietnia 2018r. 
 
zostało wydane postanowienie  o sporządzeniu spisu inwentarza  po :Tadeuszu Żymańczuk
 
zmarłym dnia 26 czerwca 2016r.  data urodzenia 10-02-1939 r.
 
ostatnio zamieszkałym w   Brzegu 49-300 ul. Konopnickiej 27b/30      ,
 
                            W związku z powyższym Sąd poucza, że osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c (ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.
 
Sygn. akt I Ns 139/18                                     Data 9 maja 2018
                         
O G ł O S Z E N I E
 
Sąd Rejonowy w Brzegu I Wydział Cywilny zawiadamia, że dnia  18 kwietnia 2018r. 
 
zostało wydane postanowienie  o sporządzeniu spisu inwentarza  po :Tadeuszu Żymańczuk
 
zmarłym dnia 26 czerwca 2016r.  data urodzenia 10-02-1939 r.
 
ostatnio zamieszkałym w   Brzegu 49-300 ul. Konopnickiej 27b/30      ,
 
            W związku z powyższym Sąd poucza, że osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c (ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.
 
Sygn. akt I Ns 136/18                                     Data 9 maja 2018
                         
O G ł O S Z E N I E
 
Sąd Rejonowy w Brzegu I Wydział Cywilny zawiadamia, że dnia  18 kwietnia 2018r.
 
zostało wydane postanowienie  o sporządzeniu spisu inwentarza  po :Krystynie Poleszczuk
 
 zmarłym dnia 15 grudnia 2013 roku data urodzenia; 18-07-1953r.
 
ostatnio zamieszkałym w     Brzegu 49-300 ul. Rybacka 59/8       ,
 
                            W związku z powyższym Sąd poucza, że osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c (ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.
 
 
Sygn. akt I Ns 140/18                                     Data 9 maja 2018
                         
O G ł O S Z E N I E
 
                            Sąd Rejonowy w Brzegu I Wydział Cywilny zawiadamia, że dnia  18 kwietnia 2018
zostało wydane postanowienie  o sporządzeniu spisu inwentarza  po : Janinie Burzawa
 
zmarłej  dnia 7/02/2016 r.  data urodzenia ; 28-03-1947roku
 
ostatnio zamieszkałej  w   Brzegu 49-300  ul.Szkolna 1/5        
 
                            W związku z powyższym Sąd poucza, że osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c (ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.
 
Sygn. akt I Ns 105/18                                     Data 19 kwietnia 2018
                          
O G ł O S Z E N I E
 
                            Sąd Rejonowy w Brzegu I Wydział Cywilny zawiadamia, że dnia  3 kwietnia 2018 roku zostało wydane postanowienie  o sporządzeniu spisu inwentarza  po : Arkadiuszu Rak
, zmarłym dnia 20 stycznia 2018 roku PESEL 73122511358 ostatnio zamieszkałym w  Brzegu ulica Słowackiego 19/2
                            W związku z powyższym Sąd poucza, że osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c (ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.
 
Sygn. akt I Ns 33/18                                       Data 3 kwietnia 2018
O G ł O S Z E N I E
 
                            Sąd Rejonowy w Brzegu I Wydział Cywilny zawiadamia, że dnia 2 marca  2018r.
zostało wydane postanowienie  o sporządzeniu spisu inwentarza  po :
zmarłej Helenie Szpineta  dnia 5/06/2019, PESEL 47040302002
ostatnio zamieszkałej  ul. Krzyszowica 5/3 w  Brzegu  
 
                            W związku z powyższym Sąd poucza, że osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c (ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.
 
Sygn. akt I Ns 636/17                             Data 30 marca 2018 roku     
O G Ł O S Z E N I E
 Sąd Rejonowy w Brzegu I Wydział Cywilny na podstawie art. 637§3 k.p.c. w zw. z art. 638¹ § 1, 2 i 4 k.p.c.  zawiadamia, że dnia 02.03.2018 r. zostało wydane postanowienie  o sporządzeniu spisu inwentarza  po:
Czesławie Łabudzińskim, zmarłym dnia 26.11.2012 r. w Brzegu,
PESEL: 55021314030,
ostatnio stale zamieszkałym w Brzegu
W związku z powyższym Sąd poucza, że osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c (ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.
 
 
Sygn. akt I Ns 250/17                                     Data 26 marca 2018
O G ł O S Z E N I E
  
                            Sąd Rejonowy w Brzegu I Wydział Cywilny zawiadamia, że dnia 2 marca 2018r. 
zostało wydane postanowienie  o sporządzeniu spisu inwentarza  po : Annie Pałasz
 
 zmarłej dnia 30stycznia 2017roku , PESEL 35110115964
 
ostatnio zamieszkała   Janów 2a ,49-330 Łosiów      
  
                            W związku z powyższym Sąd poucza, że osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c (ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.
 
Sygn. akt I Ns 592/17                                     Data 21 marca 2018
 
O G ł O S Z E N I E
 
                            Sąd Rejonowy w Brzegu I Wydział Cywilny zawiadamia, że dnia  2 marca 2018r. o 
zostało wydane postanowienie  o sporządzeniu spisu inwentarza  po :Bożenie Pyrek
 
 zmarłej  dnia 4 maja 2016 roku PESEL 58112412525
 
ostatnio zamieszkałej  w Brzegu  ul  Westerplatte 14/5
 
                            W związku z powyższym Sąd poucza, że osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c (ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.
 
Sąd Rejonowy w Brzegu
I Wydział Cywilny
Sygn. akt I Ns 34/18                                 Data 15 marca 2018                
O G ł O S Z E N I E
 
                            Sąd Rejonowy w Brzegu I Wydział Cywilny zawiadamia, że dnia  02.03.2018r. zostało wydane postanowienie  o sporządzeniu spisu inwentarza  po : Rene Hanssens, zmarłym dnia 18.03.2017r. w Brzegu, PESEL 33051210054, ostatnio zamieszkałym w Lipkach.
 
            W związku z powyższym Sąd poucza, że osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c (ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.
 
Sąd Rejonowy  w Brzegu
Wydział I Cywilny
Sygn. akt I Ns 690/17
                                                                                                Dnia 5 lutego 2018 roku
 
O G Ł O S Z E N I E
W trybie art. 6363§ 3 k.p.c. Sąd Rejonowy w Brzegu ogłasza, że w dniu  29 grudnia 2017 roku został złożony przez  Aleksandra Dąbrowskiego  ,Rafała Dąbrowskiego  wykaz inwentarza dotyczący spadkodawcy po Jarosławie Piotrze Dąbrowskim, numer PESEL 83021621379, ostatnio zamieszkałym w Brzegu ulica Ofiar Katynia 4/1, zmarłym 8 listopada 2017r. we Wrocławiu
                                                                       POUCZENIE
1. Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni (art. 6381 § 3 pkt. 1 kpc).
2. Na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, Sąd spadku wydaje postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza (art. 637 §1 kpc w zw. z art. 6381 § 3 pkt. 2 kpc).
3. Osoby wymieniony w pkt. 2 (art. 637 §1 kpc) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.
 
 
Sąd Rejonowy  w Brzegu
Wydział I Cywilny
Sygn. akt I Ns 626/17
                                                                                                Dnia 5 lutego 2018 roku
 
O G Ł O S Z E N I E
W trybie art. 6363§ 3 k.p.c. Sąd Rejonowy w Brzegu ogłasza, że w dniu  23 listopada 2017 roku został złożony przez  Zuzannę Wojtunik wykazu inwentarza po Helenie Szpinecie, numer PESEL 47040302002, ostatnio zamieszkałej w Brzegu ulica  6 - Lutego 4/6, zmarłej 5 czerwca 2016r. w Brzegu
                                                                       POUCZENIE
1. Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni (art. 6381 § 3 pkt. 1 kpc).
2. Na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą  uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciela la mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, Sąd spadku wydaje postanowienie o  sporządzeniu spisu inwentarza (art. 637 §1 kpc w zw. z art. 6381 § 3 pkt. 2 kpc).
3. Osoby wymieniony w pkt. 2 (art. 637 §1 kpc) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.
 
 
Sąd Rejonowy  w Brzegu
Wydział I Cywilny
Sygn. akt I Ns 305/17
                                                                                                Dnia 2 lutego 2018 roku
 
O G Ł O S Z E N I E
 W trybie art. 6363§ 3 k.p.c. Sąd Rejonowy w Brzegu ogłasza, że w dniu  31 maja 2017 roku został złożony przez  Bożenę Bieniak wykaz inwentarza dotyczący spadkodawcy Ryszarda Łukasik, numer PESEL 30121602197, ostatnio zamieszkałego w Brzegu ulica  Młynarska 15/14, zmarłego 25 października 2015r. w Brzegu.
                                                                        POUCZENIE
 1. Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni (art. 6381 § 3 pkt. 1 kpc).
2. Na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobierrcą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzycuela mającego pismeny dowód należności przeciwko spadkodawcy, Sąd spadku wydaje postanowienie osporządzeniu spisu inwentarza (art. 637 §1 kpc w zw. z art. 6381 § 3 pkt. 2 kpc).
3. Osoby wymieniony w pkt. 2 (art. 637 §1 kpc) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty nbależące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.
 
Sygn. akt I Ns 521/17                                          Brzeg, dnia 18 stycznia 2018 r.
                                               O G ł O S Z E N I E
            Sąd Rejonowy w Brzegu I Wydział Cywilny na podstawie art. 637§3 k.p.c. w zw. z art. 638¹ § 1, 2 i 4 k.p.c.  zawiadamia, że dnia 15 grudnia 2017 r. zostało wydane postanowienie  o sporządzeniu spisu inwentarza  po:
Ryszardzie Kulikowskim, zmarłym dnia 13.11.2011 r. w Brzegu,
PESEL: 58071009235
ostatnio stale zamieszkałym w Brzegu przy ul. Zakonnic 2/1
W związku z powyższym Sąd poucza, że osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c (ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.
 
Sygn. akt I Ns 373/17                                   Data 11 sierpnia 2017
O G ł O S Z E N I E
 
            Sąd Rejonowy w Brzegu I Wydział Cywilny zawiadamia, że dnia  04 sierpnia 2017 roku zostało wydane postanowienie  o sporządzeniu spisu inwentarza  po :
Barbarze Nawój, zmarłej dnia 29.05.2013r., PESEL 52061905064
ostatnio zamieszkałej w  Brzegu, ul. Jerzego 5/1A
            W związku z powyższym Sąd poucza, że osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c (ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.
 
 
Sygn. akt I Ns 730/16                                   Data 11 sierpnia 2017 roku
 
                                               O G ł O S Z E N I E
 
            Sąd Rejonowy w Brzegu I Wydział Cywilny zawiadamia, że dnia 09 sierpnia 2017 roku zostało wydane postanowienie  o uzupełnieniu spisu inwentarza  spadku po :
 
Jerzym Warzycha, zmarłym dnia  03 lutego 2012 roku, PESEL 41101004276,
ostatnio zamieszkałym w Brzegu, przy ul. Plac Zamkowy 4/5
 
            W związku z powyższym Sąd poucza, że osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c (ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.
 
Sygn. akt I Ns 251/17                                     Data 17 lipca 2017
O G ł O S Z E N I E
                Sąd Rejonowy w Brzegu I Wydział Cywilny zawiadamia, że dnia  10.07.2017r. 
zostało wydane postanowienie  o sporządzeniu spisu inwentarza  po :  Jadwidze  Chudzik
zmarłej dnia 12 czerwca 2014r.
ostatnio zamieszkałej w Brzegu ul. Jabłkowa  4/5
                W związku z powyższym Sąd poucza, że osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c (ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.
 
Sygn. akt I Ns 240/17                                     Data 17 lipca 2017
O G ł O S Z E N I E
                Sąd Rejonowy w Brzegu I Wydział Cywilny zawiadamia, że dnia  10 lipca 2017r
zostało wydane postanowienie  o sporządzeniu spisu inwentarza  po : Zdzisławie Jezierskim
zmarłym dnia 15 lipca 2017r
ostatnio zamieszkałym w    - Brzegu ul. Szkolna4A/6    
                W związku z powyższym Sąd poucza, że osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c (ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.
 
Sygn. akt I Ns 242/17                                         Data 13 lipca 2017 roku
O G ł O S Z E N I E
                Sąd Rejonowy w Brzegu I Wydział Cywilny zawiadamia, że dnia  10 lipca2017r.  zostało wydane postanowienie  o sporządzeniu spisu inwentarza  po:
Andrzeju Bujakiewicz zmarłym dnia 15.11.2011r.  ostatnio zamieszkałym w   Brzegu ul. Łokietka 13A/1.    
                W związku z powyższym Sąd poucza, że osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c (ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarz.
 
Sygn. akt I Ns 241/17                                         Data 13 lipca 2017
O G ł O S Z E N I E
                Sąd Rejonowy w Brzegu I Wydział Cywilny zawiadamia, że dnia  10 lipca 2017r. zostało wydane postanowienie  o sporządzeniu spisu inwentarza  po :   Józefie Bojdys
zmarłym dnia 23.12.2008r.
ostatnio zamieszkałym w    -  Brzegu      
                W związku z powyższym Sąd poucza, że osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c (ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.            
 
Sygn. akt I Ns 56/17                                       Data 14 czerwca 2017
O G ł O S Z E N I E
                Sąd Rejonowy w Brzegu I Wydział Cywilny zawiadamia, że dnia  27.03.2017 r. w Kancelarii Notarialnej  w Brzegu  przed Notariuszem Ewą Rudnicką został sporządzony uzupełniający wykaz inwentarza  Akt Notarialny - Protokół obejmujący uzupełnienie  wykazu inwentarza po : Mirosławie Ryszardzie Martyka zmarłym dnia 10.01.2017 roku w Brzegu, ostatnio stale zamieszkałym w Brzegu   PESEL: 61032606390
                W związku z powyższym Sąd poucza, że osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c (ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.
 
Sygn. akt I Ns 173/17                                             Data 24 maja 2017
O G ł O S Z E N I E                           
                 Sąd Rejonowy w Brzegu I Wydział Cywilny zawiadamia, że dnia 12 maja 2017r zostało wydane postanowienie  o sporządzeniu spisu inwentarza  po :Macieju  Kowalczykowi
zmarłym dnia 21 stycznia 2010 roku
ostatnio zamieszkałym w Brzegu ul. Jana Pawła II 22/1
                 W związku z powyższym Sąd poucza, że osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c (ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.
 
Sygn. akt I Ns 171/17                                             Data 24 maja 2017                
                                                                    O G ł O S Z E N I E
                 Sąd Rejonowy w Brzegu I Wydział Cywilny zawiadamia, że dnia  12 maja 2017r.
zostało wydane postanowienie  o sporządzeniu spisu inwentarza  po :  Zbigniewie Skowron
zmarłym dnia 9 marca 2005 roku
ostatnio zamieszkałym w Brzegu     
                 W związku z powyższym Sąd poucza, że osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c (ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.
 
Sygn. akt I Ns 204/17                                                           Data 24 maja 2017
 
O G ł O S Z E N I E
  
                Sąd Rejonowy w Brzegu I Wydział Cywilny zawiadamia, że dnia  12 maja 2017r. 
zostało wydane postanowienie  o sporządzeniu spisu inwentarza  po :   
   Wiesławie Zachęba, zmarłym dnia 15czerwca 2011r. 
 ostatnio zamieszkałym w   Brzegu ul. Chocimska 22/1       ,
                 W związku z powyższym Sąd poucza, że osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c (ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.
 
Sygn. akt I Ns 203/17                                                              Data 24 maja 2017
 
O G ł O S Z E N I E
 
                Sąd Rejonowy w Brzegu I Wydział Cywilny zawiadamia, że dnia  12 maj 2017 r.
zostało wydane postanowienie  o sporządzeniu spisu inwentarza  po
Anieli Grajcar, zmarłej dnia 29 sierpnia 2013 r.
ostatnio zamieszkałej w    -  Brzegu  ul. Zakonnic 5/5     
                 W związku z powyższym Sąd poucza, że osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c (ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.
 
 
Sygn. akt I Ns 172/17                                                               Data 24 maja 2017
 
O G ł O S Z E N I E
  
       Sąd Rejonowy w Brzegu I Wydział Cywilny zawiadamia, że dnia  12 maja 2017r.
zostało wydane postanowienie  o sporządzeniu spisu inwentarza  po :   Waldemarze  Wystrach
zmarłym dnia 24 sierpnia 2005 roku
ostatnio zamieszkałym w   Brzegu  -       ,
                 W związku z powyższym Sąd poucza, że osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c (ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.
 
 
Sygn. akt I Ns 182/17                                           Data 23 maja 2017
 
O G ł O S Z E N I E
 
            Sąd Rejonowy w Brzegu I Wydział Cywilny zawiadamia, że dnia  12 maja 2017r. o zostało wydane postanowienie  o sporządzeniu spisu inwentarza  po :
Antonim Wieczorek , zmarłym dnia 10 Września 2016r. w Brzegu, Pesel 46051301899
ostatnio zamieszkałym w Brzeg ul. Górna 1/1,
            W związku z powyższym Sąd poucza, że osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c (ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.
 
 
Sygn. akt I Ns 182/17                                                                     Data 23 maja 2017
O G ł O S Z E N I E
 
             Sąd Rejonowy w Brzegu I Wydział Cywilny zawiadamia, że dnia  12 maja 2017r. o zostało wydane postanowienie  o sporządzeniu spisu inwentarza  po :
 Antonim Wieczorek , zmarłym dnia 10 Września 2016r. w Brzegu, Pesel 46051301899
 ostatnio zamieszkałym w Brzeg ul. Górna 1/1,
             W związku z powyższym Sąd poucza, że osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c (ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.
 
 
Sygn. akt I Ns 56/17                       Data 20 lutego 2017 r.                 
O G ł O S Z E N I E
                Sąd Rejonowy w Brzegu I Wydział Cywilny zawiadamia, że dnia  07.02.2017 r. w Kancelarii Notarialnej  w Brzegu  przed Notariuszem Ewą Rudnicką został sporządzony Akt Notarialny - Protokół obejmujący wykaz inwentarza po : Mirosławie Ryszardzie Martyka zmarłym dnia 10.01.2017 roku w Brzegu, ostatnio stale zamieszkałym w Brzegu   PESEL: 61032606390
- Na oryginale właściwe podpisy –      
                W związku z powyższym Sąd poucza, że osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c (ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.
 
Sygn. akt I Ns 766/16                                                          Brzeg, dnia 18 stycznia 2017 r.
                                                O G ł O S Z E N I E
             Sąd Rejonowy w Brzegu I Wydział Cywilny na podstawie art. 637§3 k.p.c. w zw. z art. 638¹ § 1, 2 i 4 k.p.c.  zawiadamia, że dnia 18 października 2016 r. zostało wydane postanowienie  o sporządzeniu spisu inwentarza  po:
 Franciszku Konopackim , zmarłym dnia 18.1.2015 r. w Kędzierzynie-Koźlu,
PESEL: 38121803211
 ostatnio stale zamieszkałym w Brzegu przy ul. Wolności 4/2
 W związku z powyższym Sąd poucza, że osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c (ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.
 
Sygn. akt I Ns 902/16                                                                                              Brzeg, dnia 9 stycznia 2017
                                                                                 OGŁOSZENIE
                Do Sądu Rejonowego w Brzegu wpłynął złożony w dniu 28.11.2016 r. wykaz inwentarza po zmarłym Krystianie Kansczyk dnia 07.12.2015 roku,  PESEL: 74092213572,  ostatnio stale zamieszkałym w  Popielowie  przy ul. Powolnego 6.
Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.
Sąd Rejonowy w Brzegu
I Wydział Cywilny
49-300 Brzeg ul. Chrobrego 31
tel. (077)4442313 fax. (0-77) 44 42 370
Kasa Sądu Rejonowego w Brzegu od czerwca 2014r. czynna w godz. 11.00 do 14.30 w zakresie: wpłat, wypłat, kupna znaczków
 
                                                                                  
                                                                                            Data 13 stycznia 2017
Sygn. akt I Ns 731/16             
O G ł O S Z E N I E
                 Sąd Rejonowy w Brzegu I Wydział Cywilny zawiadamia, że dnia  15 listopada 2016r. zostało wydane postanowienie  o sporządzeniu spisu inwentarza  po :
 Arkadiuszu Majerczyku,  zmarłym dnia 08.05.2012r., PESEL 60030605172
 ostatnio zamieszkałym w Brzegu przy ul. Rybackiej 36/8
            W związku z powyższym Sąd poucza, że osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c (ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.
 
 
Sąd Rejonowy w Brzegu
I Wydział Cywilny
49-300 Brzeg ul. Chrobrego 31
tel. (077)4442313 fax. (0-77) 44 42 370
Sygn. akt I Ns 554/16                                                                                    Brzeg, dnia 07 grudnia 2016 r.
                                               O G ł O S Z E N I E
             Sąd Rejonowy w Brzegu I Wydział Cywilny na podstawie art. 637§3 k.p.c. w zw. z art. 638¹ § 1, 2 i 4 k.p.c.  zawiadamia, że dnia 24 sierpnia 2016 r. zostało wydane postanowienie  o sporządzeniu spisu inwentarza  po:
 Irenie Sawickiej , zmarłej dnia 29 maja 2013 roku w Brzegu, PESEL: 51042820068
 ostatnio stale zamieszkałej w Skorogoszczy przy ul. Opolskiej 33/3
 W związku z powyższym Sąd poucza, że osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c (ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.
 
Sąd Rejonowy w Brzegu
I Wydział Cywilny
49-300 Brzeg ul. Chrobrego 31
tel. (077)4442313 fax. (0-77) 44 42 370                                     Brzeg, dnia 06 grudnia 2016 r.
Sygn. akt I Ns 892/16               
                                                O G ł O S Z E N I E
             Sąd Rejonowy w Brzegu I Wydział Cywilny na podstawie art. 637§3 k.p.c. w zw. z art. 638¹ § 1, 2 i 4 k.p.c.  zawiadamia, że dnia 23 listopada 2016 r. zostało wydane postanowienie  o sporządzeniu spisu inwentarza  po:
 Piotrze Polak , zmarłym dnia 26.05.2006 r. w Brzegu, PESEL: 48050715493
 ostatnio stale zamieszkałym w Brzegu przy ul. Górnej 1/1.
 W związku z powyższym Sąd poucza, że osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c (ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.
 
Sąd Rejonowy w Brzegu
I Wydział Cywilny
49-300 Brzeg ul. Chrobrego 31
tel. (077)4442313 fax. (0-77) 44 42 370
                                                                                  
                                                                                            Data 8 listopada 2016r.
Sygn. akt I Ns 730/16
                                                O G ł O S Z E N I E
 
            Sąd Rejonowy w Brzegu I Wydział Cywilny zawiadamia, że dnia 03 listopada 2016r. zostało wydane postanowienie  o sporządzeniu spisu inwentarza  po :
 Leszku Kowanda, PESEL 48050715493,
 zmarłego dnia 18.04.2011r. w Brzegu
 ostatnio zamieszkałym w Brzegu, przy ul. Wyspiańskiego 8/1
 W związku z powyższym Sąd poucza, że osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c (ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.
 
 
Sąd Rejonowy w Brzegu
I Wydział Cywilny
49-300 Brzeg ul. Chrobrego 31
tel. (077)4442313 fax. (0-77) 44 42 370
Kasa Sądu Rejonowego w Brzegu od czerwca 2014r. czynna w godz. 11.00 do 14.30 w zakresie: wpłat, wypłat, kupna znaczków
                                                                              
                                                                                            Data 8 listopada 2016r.
Sygn. akt I Ns 730/16
                                                 O G ł O S Z E N I E
  
            Sąd Rejonowy w Brzegu I Wydział Cywilny zawiadamia, że dnia 28 października 2016r. zostało wydane postanowienie  o sporządzeniu spisu inwentarza  po :
Jerzym Warzycha, zmarłym dnia  03 lutego 2012 roku, PESEL 41101004276,
 ostatnio zamieszkałym w Brzegu, przy ul. Plac Zamkowy 4/5
 W związku z powyższym Sąd poucza, że osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c (ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.
2011 Copyright by Sąd Rejonowy w Brzegu.   Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.