Rozmiar czcionki:
AAA
Szukaj  
Jesteś tutaj: Start Informacje Ogłoszenia o wykazie i spisie inwentarza

Ogłoszenia o wykazie i spisie inwentarza

Dodano: 2015-11-23 07:53:57             Zmodyfikowano: 2017-08-11 15:02:23
Rejestr zmian
Sygn. akt I Ns 373/17                                   Data 11 sierpnia 2017
O G ł O S Z E N I E
 
            Sąd Rejonowy w Brzegu I Wydział Cywilny zawiadamia, że dnia  04 sierpnia 2017 roku zostało wydane postanowienie  o sporządzeniu spisu inwentarza  po :
Barbarze Nawój, zmarłej dnia 29.05.2013r., PESEL 52061905064
ostatnio zamieszkałej w  Brzegu, ul. Jerzego 5/1A
            W związku z powyższym Sąd poucza, że osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c (ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.
 
 
Sygn. akt I Ns 730/16                                   Data 11 sierpnia 2017 roku
 
                                               O G ł O S Z E N I E
 
            Sąd Rejonowy w Brzegu I Wydział Cywilny zawiadamia, że dnia 09 sierpnia 2017 roku zostało wydane postanowienie  o uzupełnieniu spisu inwentarza  spadku po :
 
Jerzym Warzycha, zmarłym dnia  03 lutego 2012 roku, PESEL 41101004276,
ostatnio zamieszkałym w Brzegu, przy ul. Plac Zamkowy 4/5
 
            W związku z powyższym Sąd poucza, że osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c (ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.
 
Sygn. akt I Ns 251/17                                     Data 17 lipca 2017
O G ł O S Z E N I E
                Sąd Rejonowy w Brzegu I Wydział Cywilny zawiadamia, że dnia  10.07.2017r. 
zostało wydane postanowienie  o sporządzeniu spisu inwentarza  po :  Jadwidze  Chudzik
zmarłej dnia 12 czerwca 2014r.
ostatnio zamieszkałej w Brzegu ul. Jabłkowa  4/5
                W związku z powyższym Sąd poucza, że osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c (ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.
 
Sygn. akt I Ns 240/17                                     Data 17 lipca 2017
O G ł O S Z E N I E
                Sąd Rejonowy w Brzegu I Wydział Cywilny zawiadamia, że dnia  10 lipca 2017r
zostało wydane postanowienie  o sporządzeniu spisu inwentarza  po : Zdzisławie Jezierskim
zmarłym dnia 15 lipca 2017r
ostatnio zamieszkałym w    - Brzegu ul. Szkolna4A/6    
                W związku z powyższym Sąd poucza, że osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c (ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.
 
Sygn. akt I Ns 242/17                                         Data 13 lipca 2017 roku
O G ł O S Z E N I E
                Sąd Rejonowy w Brzegu I Wydział Cywilny zawiadamia, że dnia  10 lipca2017r.  zostało wydane postanowienie  o sporządzeniu spisu inwentarza  po:
Andrzeju Bujakiewicz zmarłym dnia 15.11.2011r.  ostatnio zamieszkałym w   Brzegu ul. Łokietka 13A/1.    
                W związku z powyższym Sąd poucza, że osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c (ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarz.
 
Sygn. akt I Ns 241/17                                         Data 13 lipca 2017
O G ł O S Z E N I E
                Sąd Rejonowy w Brzegu I Wydział Cywilny zawiadamia, że dnia  10 lipca 2017r. zostało wydane postanowienie  o sporządzeniu spisu inwentarza  po :   Józefie Bojdys
zmarłym dnia 23.12.2008r.
ostatnio zamieszkałym w    -  Brzegu      
                W związku z powyższym Sąd poucza, że osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c (ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.            
 
Sygn. akt I Ns 56/17                                       Data 14 czerwca 2017
O G ł O S Z E N I E
                Sąd Rejonowy w Brzegu I Wydział Cywilny zawiadamia, że dnia  27.03.2017 r. w Kancelarii Notarialnej  w Brzegu  przed Notariuszem Ewą Rudnicką został sporządzony uzupełniający wykaz inwentarza  Akt Notarialny - Protokół obejmujący uzupełnienie  wykazu inwentarza po : Mirosławie Ryszardzie Martyka zmarłym dnia 10.01.2017 roku w Brzegu, ostatnio stale zamieszkałym w Brzegu   PESEL: 61032606390
                W związku z powyższym Sąd poucza, że osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c (ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.
 
Sygn. akt I Ns 173/17                                             Data 24 maja 2017
O G ł O S Z E N I E                           
                 Sąd Rejonowy w Brzegu I Wydział Cywilny zawiadamia, że dnia 12 maja 2017r zostało wydane postanowienie  o sporządzeniu spisu inwentarza  po :Macieju  Kowalczykowi
zmarłym dnia 21 stycznia 2010 roku
ostatnio zamieszkałym w Brzegu ul. Jana Pawła II 22/1
                 W związku z powyższym Sąd poucza, że osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c (ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.
 
Sygn. akt I Ns 171/17                                             Data 24 maja 2017                
                                                                    O G ł O S Z E N I E
                 Sąd Rejonowy w Brzegu I Wydział Cywilny zawiadamia, że dnia  12 maja 2017r.
zostało wydane postanowienie  o sporządzeniu spisu inwentarza  po :  Zbigniewie Skowron
zmarłym dnia 9 marca 2005 roku
ostatnio zamieszkałym w Brzegu     
                 W związku z powyższym Sąd poucza, że osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c (ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.
 
Sygn. akt I Ns 204/17                                                           Data 24 maja 2017
 
O G ł O S Z E N I E
  
                Sąd Rejonowy w Brzegu I Wydział Cywilny zawiadamia, że dnia  12 maja 2017r. 
zostało wydane postanowienie  o sporządzeniu spisu inwentarza  po :   
   Wiesławie Zachęba, zmarłym dnia 15czerwca 2011r. 
 ostatnio zamieszkałym w   Brzegu ul. Chocimska 22/1       ,
                 W związku z powyższym Sąd poucza, że osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c (ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.
 
Sygn. akt I Ns 203/17                                                              Data 24 maja 2017
 
O G ł O S Z E N I E
 
                Sąd Rejonowy w Brzegu I Wydział Cywilny zawiadamia, że dnia  12 maj 2017 r.
zostało wydane postanowienie  o sporządzeniu spisu inwentarza  po
Anieli Grajcar, zmarłej dnia 29 sierpnia 2013 r.
ostatnio zamieszkałej w    -  Brzegu  ul. Zakonnic 5/5     
                 W związku z powyższym Sąd poucza, że osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c (ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.
 
 
Sygn. akt I Ns 172/17                                                               Data 24 maja 2017
 
O G ł O S Z E N I E
  
       Sąd Rejonowy w Brzegu I Wydział Cywilny zawiadamia, że dnia  12 maja 2017r.
zostało wydane postanowienie  o sporządzeniu spisu inwentarza  po :   Waldemarze  Wystrach
zmarłym dnia 24 sierpnia 2005 roku
ostatnio zamieszkałym w   Brzegu  -       ,
                 W związku z powyższym Sąd poucza, że osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c (ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.
 
 
Sygn. akt I Ns 182/17                                           Data 23 maja 2017
 
O G ł O S Z E N I E
 
            Sąd Rejonowy w Brzegu I Wydział Cywilny zawiadamia, że dnia  12 maja 2017r. o zostało wydane postanowienie  o sporządzeniu spisu inwentarza  po :
Antonim Wieczorek , zmarłym dnia 10 Września 2016r. w Brzegu, Pesel 46051301899
ostatnio zamieszkałym w Brzeg ul. Górna 1/1,
            W związku z powyższym Sąd poucza, że osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c (ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.
 
 
Sygn. akt I Ns 182/17                                                                     Data 23 maja 2017
O G ł O S Z E N I E
 
             Sąd Rejonowy w Brzegu I Wydział Cywilny zawiadamia, że dnia  12 maja 2017r. o zostało wydane postanowienie  o sporządzeniu spisu inwentarza  po :
 Antonim Wieczorek , zmarłym dnia 10 Września 2016r. w Brzegu, Pesel 46051301899
 ostatnio zamieszkałym w Brzeg ul. Górna 1/1,
             W związku z powyższym Sąd poucza, że osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c (ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.
 
 
Sygn. akt I Ns 56/17                       Data 20 lutego 2017 r.                 
O G ł O S Z E N I E
                Sąd Rejonowy w Brzegu I Wydział Cywilny zawiadamia, że dnia  07.02.2017 r. w Kancelarii Notarialnej  w Brzegu  przed Notariuszem Ewą Rudnicką został sporządzony Akt Notarialny - Protokół obejmujący wykaz inwentarza po : Mirosławie Ryszardzie Martyka zmarłym dnia 10.01.2017 roku w Brzegu, ostatnio stale zamieszkałym w Brzegu   PESEL: 61032606390
- Na oryginale właściwe podpisy –      
                W związku z powyższym Sąd poucza, że osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c (ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.
 
Sygn. akt I Ns 766/16                                                          Brzeg, dnia 18 stycznia 2017 r.
                                                O G ł O S Z E N I E
             Sąd Rejonowy w Brzegu I Wydział Cywilny na podstawie art. 637§3 k.p.c. w zw. z art. 638¹ § 1, 2 i 4 k.p.c.  zawiadamia, że dnia 18 października 2016 r. zostało wydane postanowienie  o sporządzeniu spisu inwentarza  po:
 Franciszku Konopackim , zmarłym dnia 18.1.2015 r. w Kędzierzynie-Koźlu,
PESEL: 38121803211
 ostatnio stale zamieszkałym w Brzegu przy ul. Wolności 4/2
 W związku z powyższym Sąd poucza, że osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c (ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.
 
Sygn. akt I Ns 902/16                                                                                              Brzeg, dnia 9 stycznia 2017
                                                                                 OGŁOSZENIE
                Do Sądu Rejonowego w Brzegu wpłynął złożony w dniu 28.11.2016 r. wykaz inwentarza po zmarłym Krystianie Kansczyk dnia 07.12.2015 roku,  PESEL: 74092213572,  ostatnio stale zamieszkałym w  Popielowie  przy ul. Powolnego 6.
Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.
Sąd Rejonowy w Brzegu
I Wydział Cywilny
49-300 Brzeg ul. Chrobrego 31
tel. (077)4442313 fax. (0-77) 44 42 370
Kasa Sądu Rejonowego w Brzegu od czerwca 2014r. czynna w godz. 11.00 do 14.30 w zakresie: wpłat, wypłat, kupna znaczków
 
                                                                                  
                                                                                            Data 13 stycznia 2017
Sygn. akt I Ns 731/16             
O G ł O S Z E N I E
                 Sąd Rejonowy w Brzegu I Wydział Cywilny zawiadamia, że dnia  15 listopada 2016r. zostało wydane postanowienie  o sporządzeniu spisu inwentarza  po :
 Arkadiuszu Majerczyku,  zmarłym dnia 08.05.2012r., PESEL 60030605172
 ostatnio zamieszkałym w Brzegu przy ul. Rybackiej 36/8
            W związku z powyższym Sąd poucza, że osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c (ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.
 
 
Sąd Rejonowy w Brzegu
I Wydział Cywilny
49-300 Brzeg ul. Chrobrego 31
tel. (077)4442313 fax. (0-77) 44 42 370
Sygn. akt I Ns 554/16                                                                                    Brzeg, dnia 07 grudnia 2016 r.
                                               O G ł O S Z E N I E
             Sąd Rejonowy w Brzegu I Wydział Cywilny na podstawie art. 637§3 k.p.c. w zw. z art. 638¹ § 1, 2 i 4 k.p.c.  zawiadamia, że dnia 24 sierpnia 2016 r. zostało wydane postanowienie  o sporządzeniu spisu inwentarza  po:
 Irenie Sawickiej , zmarłej dnia 29 maja 2013 roku w Brzegu, PESEL: 51042820068
 ostatnio stale zamieszkałej w Skorogoszczy przy ul. Opolskiej 33/3
 W związku z powyższym Sąd poucza, że osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c (ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.
 
Sąd Rejonowy w Brzegu
I Wydział Cywilny
49-300 Brzeg ul. Chrobrego 31
tel. (077)4442313 fax. (0-77) 44 42 370                                     Brzeg, dnia 06 grudnia 2016 r.
Sygn. akt I Ns 892/16               
                                                O G ł O S Z E N I E
             Sąd Rejonowy w Brzegu I Wydział Cywilny na podstawie art. 637§3 k.p.c. w zw. z art. 638¹ § 1, 2 i 4 k.p.c.  zawiadamia, że dnia 23 listopada 2016 r. zostało wydane postanowienie  o sporządzeniu spisu inwentarza  po:
 Piotrze Polak , zmarłym dnia 26.05.2006 r. w Brzegu, PESEL: 48050715493
 ostatnio stale zamieszkałym w Brzegu przy ul. Górnej 1/1.
 W związku z powyższym Sąd poucza, że osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c (ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.
 
Sąd Rejonowy w Brzegu
I Wydział Cywilny
49-300 Brzeg ul. Chrobrego 31
tel. (077)4442313 fax. (0-77) 44 42 370
                                                                                  
                                                                                            Data 8 listopada 2016r.
Sygn. akt I Ns 730/16
                                                O G ł O S Z E N I E
 
            Sąd Rejonowy w Brzegu I Wydział Cywilny zawiadamia, że dnia 03 listopada 2016r. zostało wydane postanowienie  o sporządzeniu spisu inwentarza  po :
 Leszku Kowanda, PESEL 48050715493,
 zmarłego dnia 18.04.2011r. w Brzegu
 ostatnio zamieszkałym w Brzegu, przy ul. Wyspiańskiego 8/1
 W związku z powyższym Sąd poucza, że osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c (ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.
 
 
Sąd Rejonowy w Brzegu
I Wydział Cywilny
49-300 Brzeg ul. Chrobrego 31
tel. (077)4442313 fax. (0-77) 44 42 370
Kasa Sądu Rejonowego w Brzegu od czerwca 2014r. czynna w godz. 11.00 do 14.30 w zakresie: wpłat, wypłat, kupna znaczków
                                                                              
                                                                                            Data 8 listopada 2016r.
Sygn. akt I Ns 730/16
                                                 O G ł O S Z E N I E
  
            Sąd Rejonowy w Brzegu I Wydział Cywilny zawiadamia, że dnia 28 października 2016r. zostało wydane postanowienie  o sporządzeniu spisu inwentarza  po :
Jerzym Warzycha, zmarłym dnia  03 lutego 2012 roku, PESEL 41101004276,
 ostatnio zamieszkałym w Brzegu, przy ul. Plac Zamkowy 4/5
 W związku z powyższym Sąd poucza, że osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c (ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.
2011 Copyright by Sąd Rejonowy w Brzegu.   Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.