Rozmiar czcionki:
AAA
Szukaj  
Jesteś tutaj: Start Informacje Ogłoszenia o wykazie i spisie inwentarza

Ogłoszenia o wykazie i spisie inwentarza

Dodano: 2015-11-23 07:53:57             Zmodyfikowano: 2017-02-28 11:16:27
Rejestr zmian
Sygn. akt I Ns 56/17                       Data 20 lutego 2017 r.                 
O G ł O S Z E N I E
                Sąd Rejonowy w Brzegu I Wydział Cywilny zawiadamia, że dnia  07.02.2017 r. w Kancelarii Notarialnej  w Brzegu  przed Notariuszem Ewą Rudnicką został sporządzony Akt Notarialny - Protokół obejmujący wykaz inwentarza po : Mirosławie Ryszardzie Martyka zmarłym dnia 10.01.2017 roku w Brzegu, ostatnio stale zamieszkałym w Brzegu   PESEL: 61032606390
- Na oryginale właściwe podpisy –      
                W związku z powyższym Sąd poucza, że osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c (ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.
 
Sygn. akt I Ns 766/16                                                          Brzeg, dnia 18 stycznia 2017 r.
                                                O G ł O S Z E N I E
             Sąd Rejonowy w Brzegu I Wydział Cywilny na podstawie art. 637§3 k.p.c. w zw. z art. 638¹ § 1, 2 i 4 k.p.c.  zawiadamia, że dnia 18 października 2016 r. zostało wydane postanowienie  o sporządzeniu spisu inwentarza  po:
 Franciszku Konopackim , zmarłym dnia 18.1.2015 r. w Kędzierzynie-Koźlu,
PESEL: 38121803211
 ostatnio stale zamieszkałym w Brzegu przy ul. Wolności 4/2
 W związku z powyższym Sąd poucza, że osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c (ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.
 
Sygn. akt I Ns 902/16                                                                                              Brzeg, dnia 9 stycznia 2017
                                                                                 OGŁOSZENIE
                Do Sądu Rejonowego w Brzegu wpłynął złożony w dniu 28.11.2016 r. wykaz inwentarza po zmarłym Krystianie Kansczyk dnia 07.12.2015 roku,  PESEL: 74092213572,  ostatnio stale zamieszkałym w  Popielowie  przy ul. Powolnego 6.
Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.
Sąd Rejonowy w Brzegu
I Wydział Cywilny
49-300 Brzeg ul. Chrobrego 31
tel. (077)4442313 fax. (0-77) 44 42 370
Kasa Sądu Rejonowego w Brzegu od czerwca 2014r. czynna w godz. 11.00 do 14.30 w zakresie: wpłat, wypłat, kupna znaczków
 
                                                                                  
                                                                                            Data 13 stycznia 2017
Sygn. akt I Ns 731/16             
O G ł O S Z E N I E
                 Sąd Rejonowy w Brzegu I Wydział Cywilny zawiadamia, że dnia  15 listopada 2016r. zostało wydane postanowienie  o sporządzeniu spisu inwentarza  po :
 Arkadiuszu Majerczyku,  zmarłym dnia 08.05.2012r., PESEL 60030605172
 ostatnio zamieszkałym w Brzegu przy ul. Rybackiej 36/8
            W związku z powyższym Sąd poucza, że osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c (ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.
 
 
Sąd Rejonowy w Brzegu
I Wydział Cywilny
49-300 Brzeg ul. Chrobrego 31
tel. (077)4442313 fax. (0-77) 44 42 370
Sygn. akt I Ns 554/16                                                                                    Brzeg, dnia 07 grudnia 2016 r.
                                               O G ł O S Z E N I E
             Sąd Rejonowy w Brzegu I Wydział Cywilny na podstawie art. 637§3 k.p.c. w zw. z art. 638¹ § 1, 2 i 4 k.p.c.  zawiadamia, że dnia 24 sierpnia 2016 r. zostało wydane postanowienie  o sporządzeniu spisu inwentarza  po:
 Irenie Sawickiej , zmarłej dnia 29 maja 2013 roku w Brzegu, PESEL: 51042820068
 ostatnio stale zamieszkałej w Skorogoszczy przy ul. Opolskiej 33/3
 W związku z powyższym Sąd poucza, że osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c (ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.
 
Sąd Rejonowy w Brzegu
I Wydział Cywilny
49-300 Brzeg ul. Chrobrego 31
tel. (077)4442313 fax. (0-77) 44 42 370                                     Brzeg, dnia 06 grudnia 2016 r.
Sygn. akt I Ns 892/16               
                                                O G ł O S Z E N I E
             Sąd Rejonowy w Brzegu I Wydział Cywilny na podstawie art. 637§3 k.p.c. w zw. z art. 638¹ § 1, 2 i 4 k.p.c.  zawiadamia, że dnia 23 listopada 2016 r. zostało wydane postanowienie  o sporządzeniu spisu inwentarza  po:
 Piotrze Polak , zmarłym dnia 26.05.2006 r. w Brzegu, PESEL: 48050715493
 ostatnio stale zamieszkałym w Brzegu przy ul. Górnej 1/1.
 W związku z powyższym Sąd poucza, że osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c (ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.
 
Sąd Rejonowy w Brzegu
I Wydział Cywilny
49-300 Brzeg ul. Chrobrego 31
tel. (077)4442313 fax. (0-77) 44 42 370
                                                                                  
                                                                                            Data 8 listopada 2016r.
Sygn. akt I Ns 730/16
                                                O G ł O S Z E N I E
 
            Sąd Rejonowy w Brzegu I Wydział Cywilny zawiadamia, że dnia 03 listopada 2016r. zostało wydane postanowienie  o sporządzeniu spisu inwentarza  po :
 Leszku Kowanda, PESEL 48050715493,
 zmarłego dnia 18.04.2011r. w Brzegu
 ostatnio zamieszkałym w Brzegu, przy ul. Wyspiańskiego 8/1
 W związku z powyższym Sąd poucza, że osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c (ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.
 
 
Sąd Rejonowy w Brzegu
I Wydział Cywilny
49-300 Brzeg ul. Chrobrego 31
tel. (077)4442313 fax. (0-77) 44 42 370
Kasa Sądu Rejonowego w Brzegu od czerwca 2014r. czynna w godz. 11.00 do 14.30 w zakresie: wpłat, wypłat, kupna znaczków
                                                                              
                                                                                            Data 8 listopada 2016r.
Sygn. akt I Ns 730/16
                                                 O G ł O S Z E N I E
  
            Sąd Rejonowy w Brzegu I Wydział Cywilny zawiadamia, że dnia 28 października 2016r. zostało wydane postanowienie  o sporządzeniu spisu inwentarza  po :
Jerzym Warzycha, zmarłym dnia  03 lutego 2012 roku, PESEL 41101004276,
 ostatnio zamieszkałym w Brzegu, przy ul. Plac Zamkowy 4/5
 W związku z powyższym Sąd poucza, że osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c (ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.
2011 Copyright by Sąd Rejonowy w Brzegu.   Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.