Rozmiar czcionki:
AAA
Szukaj  
Jesteś tutaj: Start Związki Zawodowe Akcja Protestacyjna

Akcja Protestacyjna

Dodano: 2015-06-11 13:25:23             Zmodyfikowano: 2015-06-11 13:25:23
Rejestr zmian
ilustracja
Stanowisko
Związków Zawodowych Pracowników
Wymiaru Sprawiedliwości
w sprawie podjęcia akcji protestacyjnych, zmierzających do poprawy sytuacji finansowej i kadrowej pracowników sądów.
Związek Zawodowy Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości RP,
Niezależny Związek Zawodowy Pracowników Sądów Okręgu Piotrowskiego z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim,
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości RP z siedzibą w Poznaniu,
Niezależny Związek Zawodowy Pracowników Sądów Powszechnych Okręgu Opolskiego w Opolu
Niezależny Związek Zawodowy Pracowników Sądów Rejonowych w Łodzi
wspólnie i w porozumieniu podjęliśmy decyzję o rozpoczęciu w dniu 18 czerwca 2015r.
pierwszego etapu akcji protestacyjnej mającej na celu zwrócenie uwagi rządu na stale pogarszającą się sytuację pracowników naszego resortu.
Pragniemy podkreślić ż w związku z bardzo trudną sytuacją pracowników wymiaru sprawiedliwości istnieje potrzeba wspólnego działania w jednym szeregu KRAJOWA RADA ZWIĄKU ZAWODOWEGO wszystkich pracowników naszego resortu, bez względu na przynależność czy też nie do organizacji związkowych.
Prowadzone od wielu lat rozmowy z obecnie rządzącymi politykami oraz kierownictwem naszego resortu i przedstawiane przez nas dane oraz przytaczane argumenty, pomimo wielu zapewnień o wsparciu z ich strony, nie przynoszą wymiernych efektów.
Polityka rządu doprowadził do sytuacji w której my pracownicy wymiaru sprawiedliwości od 8 lat jesteśmy najbardziej dyskryminowaną grupą zawodową
W naszym przekonaniu na obecną bardzo złą sytuację pracowników ma wpływ nie tyle brak środków finansowych, lecz brak woli ze strony rządu.
Zauważyć należy, że rząd po przeprowadzeniu spektakularnych protestów innych grup zawodowych, potrafi przeznaczyć ogromne środki na uspokojenie niepokojów społecznych, nie baczą na trudną sytuację osób pozbawionych możliwości wyrażania swego niezadowolenia w takich formach.
Związki zawodowe po rozważeniu dopuszczalnych prawem form protestu apelują do wszystkich pracowników sądów, aby w dniu 18 czerwca b.r. wyrazili swoje niezadowolenie ze stale pogarszających się warunków pracy i płcy poprzez alternatywnie:
 korzystanie z możliwości oddania krwi i tym samym wykorzystania przysługującego im z tego tytuł dnia wolnego,
 stawienie się w miejscach pracy w czarnych ubraniach z umieszczoną na nich plakietką informującą o podjęciu protestu,
umieszczenie w budynkach sądów  informacji o Proteście Pracowników Sądownictwa,
 wykonywanie bieżących czynności na stanowiskach pracy w sposób nad wyraz skrupulatny,
 umieszczanie informacji o proteście na stronie internetowej sądów,
 wzięcie urlopów na telefon
Nasze wspólne działania będą podejmowane na różnych płaszczyznach do chwili osiągnięcia kluczowych postulatów prezentowanych przez pracowników.
 
Pan
Borys Budka
Minister Sprawiedliwości
Na znak naszego protestu wobec stale pogarszającej się sytuacji pracowników sądownictwa przesyłamy panu Ministrowi grosz biedy, która obecnie cechuje naszą sytuację materialną, będącą efektem wieloletnich zaniedbań ze strony rządu.
Jako pracownicy Wymiaru Sprawiedliwości czujemy wagę wykonywanego przez nas zawodu i jego ogromnej roli dla pełnienia "Trzeciej Władzy". Niestety pragniemy zwrócić uwagę pana Ministra, że sprawa wynagrodzeń pracowników sądownictwa na skutek tzw. „szerszej polityki państwa” stała się dramatyczna. Z przykrością stwierdzamy, że tylko my szeregowi pracownicy sądownictwa ponosimy konsekwencje kryzysu finansów publicznych. Obecnie jesteśmy najbardziej dyskryminowaną grupą zawodową a nasze wynagrodzenia pozostają na poziomie wynagrodzeń z lat 2008 – 2009 i nie są w stanie w żaden sposób zaspokoić bieżących potrzeb i pokryć kosztów utrzymania naszych rodzin.
Jako Ministrowi Sprawiedliwości kierującemu działem administracji rządowej sprawiedliwość obejmującej sądy powszechne niech ten grosz będzie pomocny w walce o poprawę naszej sytuacji bytowej.
2011 Copyright by Sąd Rejonowy w Brzegu.   Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.