Rozmiar czcionki:
AAA
Szukaj  
Jesteś tutaj: Start Informacje Wezwanie do odbioru depozytu

Wezwanie do odbioru depozytu

Dodano: 2013-03-26 13:41:27             Zmodyfikowano: 2017-04-03 13:25:32
Rejestr zmian

Wezwanie do odbioru depozytu w  Sądzie Rejonowym w Brzegu

Dnia 23 marca 2017                                                                                Sygn. akt I Ns 32/17

O G Ł O S Z E N I E
             Ogłasza się, że w dniu 16 marca 2017r. w Sądzie Rejonowym w Brzegu Wydział I Cywilny w sprawie o sygn. akt I Ns 32/17 z wniosku Wojciecha Stelmach i Aleksandry Stelmach z udziałem spadkobierców Daniela Rajewskiego, o zezwolenie na złożenie przedmiotu do depozytu sądowego, zapadło postanowienie, na podstawie którego zezwolono wnioskodawcom na złożenie do depozytu sądowego kwoty 30 000 zł z tytułu umowy pożyczki zawartej z Danielem Rajewskim w dniu 18.01.2016r., która to kwota ma być wydana na rzecz spadkobierców Daniela Rajewskiego stosownie do posiadanych przez nich udziałów. Ponadto mocą w/w postanowienia ustanowiono dla spadkobierców Daniela Rajewskiego kuratora w osobie Katarzyny Baś, pracownika tut. Sądu. Wniosek oraz inne pisma doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się następcy prawnego Daniela Rajewskiego.

2011 Copyright by Sąd Rejonowy w Brzegu.   Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.