Rozmiar czcionki:
AAA
Szukaj  
Jesteś tutaj: Start Informacje Wezwanie do odbioru depozytu

Wezwanie do odbioru depozytu

Dodano: 2013-03-26 13:41:27             Zmodyfikowano: 2018-04-09 09:04:00
Rejestr zmian

Wezwanie do odbioru depozytu w  Sądzie Rejonowym w Brzegu

 
Sygn. akt I Ns 62/18                    Data 6 kwietnia 2018r.
                         
                                                         O G Ł O S Z E N I E
 
Ogłasza się, że w dniu 19 marca 2018  r. w Sądzie Rejonowym w Brzegu Wydział I Cywilny w sprawie  o sygn. I Ns 62/18  z wniosku Skarbu Państwa-Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu   z udziałem spadkobierców Ireny Dobrzańskiej o zezwolenie na złożenie przedmiotu  do depozytu sądowego zapadło postanowienie, na podstawie którego zezwolono wnioskodawcy na złożenie do depozytu sądowego kwoty 4303 zł  z tytułu za nieruchomość obejmującą działkę nr 264/2 o pow. 0,0016 ha, AR_1, obręb Lubsza, gmina Lubsza, KW OP1B/00005313/2 przejętej z mocy prawa na własność Skarbu Państwa, której zarządcą jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, która to kwota ma być wydana na rzecz spadkobierców Ireny Dobrzańskiej zmarłej 14.09.2014 r.  stosownie do posiadanych udziałów na ich wniosek.
 
Ponadto mocą w/w postanowienia ustanowiono dla spadkobierców Ireny Dobrzańskiej  kuratora w osobie Katarzyny Baś, pracownika tut. Sądu. Wniosek oraz inne pisma doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się następcy prawnego Ireny Dobrzańskiej.
 
 
Dnia 6 listopada 2017
Sygn. akt I Ns 926/16
                                                         O G Ł O S Z E N I E
               Ogłasza się, że w dniu 6 marca 2017  r. w Sądzie Rejonowym w Brzegu Wydział I Cywilny w sprawie  o sygn. I Ns 926/16  z wniosku Polskich  Sieci Elektroenergetycznych S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie   z udziałem spadkobierców Mirosława Babińskiego o zezwolenie na złożenie przedmiotu  do depozytu sądowego zapadło postanowienie, na podstawie którego zezwolono wnioskodawcy na złożenie do depozytu sądowego kwoty 786,40 zł  z tytułu odszkodowania za zmniejszenie wartości nieruchomości położonej  w obrębie Michałów, gmina Olszanka, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki  nr 64/5 i nr 64/6, dla której Sąd Rejonowy w Brzegu prowadzi księgę wieczystą nr OP1B/00002670/3 na skutek założenia i przeprowadzenia napowietrznej dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Dobrzeń – nacięcie linii Pasiurowice- Wrocław, która to kwota ma być wydana na rzecz spadkobierców współwłaściciela tej nieruchomości  Mirosława Babińskiego, stosownie do posiadanych przez nich udziałów  bez dodatkowych warunków. Ponadto mocą w/w postanowienia ustanowiono dla spadkobierców Mirosława Babińskiego  kuratora w osobie Katarzyny Baś, pracownika tut. Sądu. Wniosek oraz inne pisma doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się następcy prawnego Mirosława Babińskiego .
 
Dnia 22 czerwca 2017
Sygn. akt Ns 32/17
O G Ł O S Z E N I E
            Ogłasza się, że w dniu 16 marca 2017r. w Sądzie Rejonowym w Brzegu Wydział I Cywilny w sprawie o sygn. akt I Ns 32/17 z wniosku Wojciecha Stelmach, Aleksandry Stelmach z udziałem spadkobierców Daniela Rajewskiego o zezwolenie na złożenie przedmiotu do depozytu sądowego zapadło postanowienie, na podstawie którego zezwolono wnioskodawcom na złożenie do depozytu sądowego kwoty 30 000 zł z tytułu umowy pożyczki zawartej z Danielem Rajewskim w dniu 18.01.2016r., która to kwota ma być wydana na rzecz spadkobierców Daniela Rajewskiego stosownie do posiadanych przez nich udziałów. Sąd wzywa wierzycieli do odbioru tego depozytu w terminie trzech lat pod rygorem likwidacji depozytu. Ponadto mocą w/w postanowienia ustanowiono dla spadkobierców Daniela Rajewskiego kuratora  w osobie Katarzyny Baś, pracownika tut. Sądu. Wniosek oraz inne pisma doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się następcy prawnego Daniela Rajewskiego.

 

Dnia 23 marca 2017                                                                                Sygn. akt I Ns 32/17

O G Ł O S Z E N I E
             Ogłasza się, że w dniu 16 marca 2017r. w Sądzie Rejonowym w Brzegu Wydział I Cywilny w sprawie o sygn. akt I Ns 32/17 z wniosku Wojciecha Stelmach i Aleksandry Stelmach z udziałem spadkobierców Daniela Rajewskiego, o zezwolenie na złożenie przedmiotu do depozytu sądowego, zapadło postanowienie, na podstawie którego zezwolono wnioskodawcom na złożenie do depozytu sądowego kwoty 30 000 zł z tytułu umowy pożyczki zawartej z Danielem Rajewskim w dniu 18.01.2016r., która to kwota ma być wydana na rzecz spadkobierców Daniela Rajewskiego stosownie do posiadanych przez nich udziałów. Ponadto mocą w/w postanowienia ustanowiono dla spadkobierców Daniela Rajewskiego kuratora w osobie Katarzyny Baś, pracownika tut. Sądu. Wniosek oraz inne pisma doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się następcy prawnego Daniela Rajewskiego.

2011 Copyright by Sąd Rejonowy w Brzegu.   Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.