Rozmiar czcionki:
AAA
Szukaj  
Jesteś tutaj: Start Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dot. świadczenie usługi sprzątania pomieszczeń wewnątrz budynku i utrzymania terenu zewnętrznego Sądu Rejonowego w Brzegu
Dodano: 2017-10-13 10:36:07             Zmodyfikowano: 2017-11-08 13:48:54
Rejestr zmian
: Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na usługi o wartości zamówienia nie przekraczającej równowartości kwoty 135 000,00 Euro zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1579 – dalej jako ustawa Pzp) Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi utrzymania czystości terenu Sądu Rejonowego w Brzegu – sygnatura postępowania: A-230-66/17
Termin składania ofert: 23.10.2017r. godz. 15:00
więcej


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dot. świadczenia usługi całodobowej ochrony osób, budynku i mienia Sądu Rejonowego w Brzegu
Dodano: 2017-10-13 14:41:45             Zmodyfikowano: 2017-11-24 16:58:47
Rejestr zmian
: Postępowanie prowadzone jest zgodnie z obowiązującym w Sądzie Rejonowym w Brzegu regulaminem udzielania zamówień, których przedmiotem są usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości od 30 000 euro do 750 000 euro w trybie procedury otwartej poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 0000 euro Zamówienia udziela się na podstawie przepisów szczególnych art. 138o) w związku z art. 138h) rozdziału 6, działu III, ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1579 - dalej ustawą Pzp) Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi całodobowej ochrony osób, budynku i mienia Sądu Rejonowego w Brzegu – sygnatura postępowania: A-230-67/17
Termin składania ofert: 23.10.2017r. godz. 14:30
więcej


2011 Copyright by Sąd Rejonowy w Brzegu.   Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.