Rozmiar czcionki:
AAA
Szukaj  
Jesteś tutaj: Start Zamówienia publiczne Specyfikacja Istotnych Warunków ...

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dot. świadczenie usługi sprzątania pomieszczeń wewnątrz budynku i utrzymania terenu zewnętrznego Sądu Rejonowego w Brzegu

Dodano: 2017-10-13 10:36:07             Zmodyfikowano: 2017-11-08 13:48:54
Rejestr zmian
: Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na usługi o wartości zamówienia nie przekraczającej równowartości kwoty 135 000,00 Euro zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1579 – dalej jako ustawa Pzp) Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi utrzymania czystości terenu Sądu Rejonowego w Brzegu – sygnatura postępowania: A-230-66/17
Termin składania ofert: 23.10.2017r. godz. 15:00
2011 Copyright by Sąd Rejonowy w Brzegu.   Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.